Allergica

Allergica

Allergica er en lægemiddelvirksomhed beliggende i Silkeborg, som gennem 30 år har fremstillet homøopatiske lægemidler efter antroposofiske anvisninger.

Med sine homøopatiske lægemidler ønsker Allergica at hjælpe både mennesker og dyr til et bedre helbred uden unødvendig kemi. Allergicas midler behandler ikke kun symptomer, men går bag om sygdommen, finder årsagen til den og genopretter den naturlige balance i kroppen. Du kan bl.a. få hjælp til allergier, blærebetændelse, styrkelse af immunforsvar, søvnproblemer, stress og fordøjelsesproblematikker.

Sorter stigende

24

48

72

Sorter stigende

24

48

72

Hos Allergica fremstiller de medicin med mennesket i centrum. I produktionen kommer det til udtryk ved, at de vigtigste processer foregår ved hjælp af håndkraft og ikke ved brug af maskiner. Det starter allerede i indsamlingen af de ingredienser, de bruger når et lægemiddel produceres. Hvis det er muligt, plukker de gerne selv udvalgte ingredienser i skoven eller indsamler gift fra bier mv. De efterfølgende processer med klargøring og potensering foregår også ved håndkraft.

Håndpotenseringen, som er den måde de fortynder lægemidlerne på, er vigtig for dem, fordi de ikke ønsker mekaniske bevægelser i medicinen – de ønsker i stedet en menneskelig følelsesmæssig rytme. Det er først, når midlerne skal hældes på flasker, at de får hjælp af en maskine. De involverer os dermed i processerne omkring produktionen af lægemidlerne, og ser denne proces som en vigtig del af det endelige middel, og hvem de er som virksomhed.

Almennyttig virksomhed

I Allergica mener de, at produktion af lægemidler er en almenmenneskelig opgave, og at de økonomiske interesser må vige for dette formål. Allergicas økonomiske overskud går derfor til nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til andre almennyttige homøopatiske og antroposofiske initiativer.

Allergicas mission

Det er Allergicas mission at hjælpe mennesker og dyr til et bedre helbred, samt til højere indsigt i mennesket som udgøres af krop, sjæl og ånd. De vil udvikle, fremstille og forhandle homøopatiske lægemidler i harmoni med naturen og mennesket. De vil endvidere udbrede viden om den nytte, antroposofisk homøopatiske lægemidler har på mennesket.